Zásady používania súborov cookies

Článok I

POUŽÍVANIE COOKIES

1. Tieto webové stránky používajú súbory cookies, ktoré ich návštevníka (ďalej len „vy“

v príslušnom gramatickom tvare) odlišujú od ostatných používateľov. To nám umožňuje

vylepšovanie našich stránok a poskytovanie lepšieho zážitku pri ich prehliadaní jednotlivými

návštevníkmi.

2. Tieto zásady používania súborov cookies popisujú:

- spracovanie údajov zhromaždených s využitím súborov cookies a podobných technológií a

- účely, na ktoré tieto súbory cookies používame.

3. Ďalšie dôležité informácie o tom, akým spôsobom sú spracúvané osobné údaje získané

prostredníctvom týchto webových stránok nájdete v časti označovanej ako podmienky

používania. 

 

Článok II

ČO SÚ COOKIES 

1. Cookies - sú malé súbory, ktoré sa sťahujú do zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón

atď.), obsahujúce určité množstvo informácií umožňujúcich webovej stránke rozpoznať

vás ako používateľa, počas používania Internetovej stránky. Prevádzkovateľ pomocou

cookies skúma účinnosť Internetovej stránky. Cookies vo všeobecnosti nemajú žiadne

informácie slúžiace na identifikáciu jednotlivých osôb, ale namiesto toho sa používajú na

identifikáciu prehliadača na konkrétnom zariadení. Pojem cookies používame v tomto

dokumente aj na iné súbory, ktoré zhromažďujú informácie podobným spôsobom (napr.

pixely, majáky, atď). Na základe týchto súborov vás webová stránka môže rozpoznať:

- pomocou tzv. „relačného cookies“ - počas vašej návštevy webu. Tieto tzv. dočasné

cookies, ktoré sa po zatvorení prehliadača automaticky odstránia. Prehliadač môžete

nastaviť tak, aby Vás informoval o používaní súborov cookies. To Vám zabezpečí

transparentnosť používania cookies. Dôležité: ak úplne vylúčite používanie súborov

cookies, pravdepodobne nebudete môcť používať určité funkcionality našej

Internetovej stránky.

- pomocou tzv. „trvalé cookies“ - pre opakované návštevy webu. Tieto trvalé cookies

môžu byť kontrolované pri každej návšteve Internetovej stránky. Informácie, ktoré

zhromažďujeme prostredníctvom Internetovej stránky, zahŕňajú: typ prehliadača,

internetovú adresu, z ktorej sa pripojil na Internetovú stránku, operačný systém

zariadenia, IP adresa zariadenia. Pre zobrazovanie relevantnejších reklám sú niektoré

cookies stanovené reklamným systémom tretích strán, ako je Google Analytics. Toto

je možné vypnúť v účte Google. Počítač je možné nastaviť tak, aby cookies odmietal,

aj keď v takom prípade je možné, že niektoré funkcie stránky nebudú funkčné.

 

2. Tzv. „naše cookies“ sú také súbory cookies, ktoré boli umiestnené na túto webovú stránku

našou spoločnosťou.

3. Tzv. „cookies tretích strán“ sú také súbory cookies, ktoré sú umiestnené do vášho

zariadenia inou spoločnosťou pri použití našich webových stránok. Súbory cookies tretích

strán môže do vášho zariadenia umiestňovať niekto, kto nám poskytuje určitú službu

(napríklad Google Analytics).

4. Tretie strany nemajú prístup k dátam v našich súboroch cookies a takisto my nemôžeme

získať prístup ku cookies tretích strán.

 

Článok III

ROZSAH A ÚČELY POUŽÍVANIA COOKIES 

Na našej Internetovej stránke používame nasledujúcich päť kategórií súborov cookies:

Nevyhnutné súbory cookies, Funkčné súbory cookies

 

1. Súbory cookies sú používame na nasledujúce účely:

a.       Nevyhnutné súbory cookies sú súbory cookies, bez ktorých by naše webové stránky

nemohli fungovať, resp. bez ktorých by nebolo možné riadne používanie týchto stránok. Tieto

súbory cookies sa automaticky umiestňujú do vášho zariadenia a nemožno ich vypnúť.

Nevyhnutné cookies vás nemôžu identifikovať a sú používané iba preto, aby sa zaručilo

správne zobrazenie a fungovanie našej webovej stránky.

b.       Funkčné súbory cookies slúžia na to, aby sme vás spoznali pri návrate na naše webové

stránky. Funkčné súbory cookies pomáhajú zlepšovať funkčnosť a zabezpečenie webových

stránok vrátane zapamätania vašich preferencií a správy výkonu webových stránok.

 

2. Tieto cookies môžu byť nastavené prostredníctvom našich stránok aj našimi reklamnými

partnermi, ktorí ich môžu použiť na profilovanie vašich záujmov a na zobrazenie

relevantných reklám aj na iných stránkach, v zmysle zásad používania súborov cookies

dostupných na stránkach týchto partnerov zobrazených v pokročilom nastavení ukladania

súborov cookies.

3. Tieto základné zásady používania cookies vám dávajú informácie o konkrétnych cookies

používaných na týchto webových stránkach.

 

Článok IV

NASTAVENIE COOKIES 

1. Pri prvej návšteve našich webových stránok sa do vášho zariadenia ukladajú iba absolútne

nevyhnutné súbory cookies. Pokiaľ neprijmete/nepovolíte všetky súbory cookies alebo

nevyberiete vaše individuálne preferencie pre súbory cookies, toto nastavenie sa nezmení.

 

Podrobnosti o tom, ako kontrolovať a mazať súbory cookies, nájdete v čl. VI Kontrola a

mazanie cookies.

2. Niektoré súbory cookies, ktoré používame, sú nevyhnutné pre to, aby naše webové stránky

fungovali. Napríklad keď prvýkrát navštívite naše webové stránky, objaví sa vám

vyskakovacie okno so správou upozorňujúcou na naše používanie cookies.

3. Kliknutím na príslušné tlačidlo vo vyskakovacom okne súhlasíte s naším používaním

nevyhnutných cookies spôsobom opísaným v týchto základných zásadách používania cookies.

Vo vzťahu ku všetkým ostatným typom cookies, ktoré používame, uvádzame, že tieto vo

vašom zariadení nebudú nastavené, pokiaľ nedáte súhlas s ich použitím.

4. V prípade, ak poskytnete svoj súhlas s cookies, zároveň poskytnete nám aj príslušným

tretím stranám súhlas, aby predmetné cookies používali vaše osobné údaje takým spôsobom,

ako je uvedené v našich podmienky používania, a my nastavíme alebo prečítame iba

relevantné súbory cookies v čase uvedenom v tabuľke, ku ktorej sa dostanete kliknutím na

príslušný odkaz vo vyskakovacom okne.

5. Aby ste vypli príslušné súbory cookies, ktoré sa používajú na základe súhlasu, môžete

kedykoľvek odvolať svoj súhlas s používaním cookies. Uskutočňuje sa to pomocou ikony

cookies v príslušnej časti našich stránok. Dovoľujeme si vás upozorniť, že súbory cookies

môžu na vašom zariadení zostať aj po tom, čo sa rozhodnete ich nepoužívať. Ďalšie

informácie o tom, ako tieto súbory odstrániť z vášho zariadenia, nájdete v texte nižšie alebo v

záložke pomocníka/nápovedy vášho prehliadača.

6. S odvolaním vášho súhlasu s používaním voliteľných cookies je spojené aj odvolanie

súhlasu na použitie osobných údajov, ktoré zhromažďujeme pomocou týchto cookies. Ďalšie

podrobnosti nájdete v našich podmienkach používania. 

 

Článok V

NAKLADANIE S INFORMÁCIAMI 

1. V tejto časti zásad používania cookies uvádzame, ako používame osobné údaje získané

prostredníctvom súborov cookies používaných na našich webových stránkach, na základe

akých právnych dôvodov a na aké účely.

2. Pre prípad zmluvného dôvodu pre nevyhnutné súbory cookies môžeme vaše osobné údaje

používať na plnenie našich zmluvných povinností v zmysle našich podmienok používania.

3. Pre prípad zákonného dôvodu pre nevyhnutné súbory cookies môžeme vaše osobné údaje

používať na plnenie našich zákonných povinností, a to najmä v prípadoch, keď od nás zákon

vyžaduje rozpoznať predvoľby cookies (napríklad zistiť, keď ste v prehliadači vypli všetky

cookies).

4. Pre prípad oprávneného záujmu pre nevyhnutné súbory cookies, môžeme v rámci nášho

oprávneného záujmu používať vaše osobné údaje na prevádzkovanie webových stránok v

prípadoch, keď neexistuje zákonný dôvod pre ich spracovanie - viď vyššie.

 

Článok VI

KONTROLA A MAZANIE COOKIES

1. K vypnutiu alebo odhláseniu príslušných súborov cookies slúžia ikony cookies v rohu

vášho zariadenia, kde môžete kedykoľvek zmeniť nastavenia cookies. Pre funkčnosť

nastavenia bude zrejme nutné aktualizovať stránku. Po tomto vypnutí alebo odhlásení už

nebudú naše webové stránky k týmto súborom cookies pristupovať ani ich čítať.

2. V zariadení môžu zostať aj naďalej uložené rôzne súbory, skripty, kódy prípadne ďalšie

informácie týkajúce sa súborov cookies. Tieto môžete odstrániť vymazaním súborov cookies

a medzi pamäte prehliadača pomocou nastavenia webového prehľadávača.

3. Akákoľvek zmena nastavenia vášho webového prehľadávača sa vzťahuje iba na tento

konkrétny webový prehliadač. Pokiaľ v zariadení používate viac ako jeden webový

prehliadač, musíte zmeniť nastavenia zvlášť pre každý prehliadač a každé zariadenie.

4. Ďalšie informácie týkajúce sa súborov cookies môžu byť k dispozícii v rámci funkcie

„pomocník“ prehliadača alebo operačného systému alebo v návode na obsluhu vášho

zariadenia.

5. Pre odhlásenie zo sledovania Google chrome, na všetkých webových stránkach, navštívte

stránku http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

6. Webová stránka http://www.allaboutcookies.org/, poskytuje komplexné informácie o

úprave nastavení cookies v celom rade prehliadačov. Dovoľujeme si vás upozorniť, že

nakoľko nie sme ani vlastníkmi ani prevádzkovateľmi tohto webu, nenesieme zodpovednosť

za jeho obsah.

7. Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade, ak pomocou nastavení webového prehľadávača

zakážete nevyhnutné súbory cookies (alebo všetky súbory cookies), nebude fungovať jedna

alebo viac základných funkcií týchto webových stránok vrátane tých, ktoré majú zaistiť

bezpečnú návštevu, správne alebo vôbec.

8. Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade, ak odmietnete alebo odvoláte súhlas s použitím

akýchkoľvek nie nevyhnutných cookies alebo súvisiacich osobných údajov, nemusí

zodpovedajúca funkcia alebo funkcia týchto webových stránok fungovať správne alebo

vôbec. Použitie základných funkcií a funkčnosť webových stránok týmto nebude dotknuté.

 

Článok VII

HLAVNÉ COOKIES A COOKIES TRETÍCH STRÁN 

1. Kliknutím na odkaz Podrobnosti o súbore cookies na banneri sa dostanete k zoznamu

hlavných súborov cookies, ktoré na našich stránkach používame, ako aj k  informáciám o

účele ich použitia, ktoré sa nachádzajú v tabuľke Podrobnosti o súboroch cookies.

2. V rámci našej činnosti používame a spolupracujeme s viacerými dodávateľmi a partnermi

tretích strán, ktorí nastavujú alebo čítajú súbory cookies na našich webových stránkach,

pričom nad týmito súbormi nemáme žiadnu kontrolu. Odporúčame, aby ste si kontrolovali

 

zásady ochrany osobných údajov príslušnej tretej strany, a to aj napriek tomu, že poskytujeme

zhrnutie súborov cookies tretích strán použitých v tabuľke Podrobnosti o súboroch cookies.

3. Súbory cookies tretích strán používané v súvislosti s našimi webovými stránkami zahŕňajú:

a.       Nevyhnutné súbory cookies. Ide o súbory cookies, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie

našich webových stránok.

b.       Výkonnostné súbory cookies. Používame cookies, aby ste nám pomohli zhromažďovať

informácie, ktoré nám umožňujú analyzovať webovú prevádzku na našich webových

stránkach. Informácie zhromaždené prostredníctvom cookies, ktoré sú anonymné, sú

zasielané tretej strane, ktorá prevádzkuje analytické nástroje, ktoré používame na analýzu

zhromaždených informácií a na zlepšenie výkonu webu.

 

Článok VIII

SLEDOVANIE EMAILOV 

1. Niektoré našou spoločnosťou zasielané e-maily, môžu obsahovať tzv. pixelový štítok,

webový maják, priehľadný obrázok alebo sledované odkazy, ktoré nám umožňujú zistiť, kedy

ste otvorili e-mail, a overiť, ktoré odkazy uvedené v e-maile ste navštívili. Vďaka týmto

informáciám vieme zistiť, ktoré časti našich e-mailov sú najviac zaujímavé.

2. Odstránením e-mailu môžete odstrániť aj pixelový štítok. V prípade, ak si neprajete

stiahnuť pixel do svojho počítača alebo iného zariadenia, môžete to zaistiť výberom služby

dostávať e-maily vo formáte jednoduchého textu, alebo neotváraním obrázkov v e-maile.

3. Pre odhlásenie z nášho mailing listu môžete použiť našu kontaktnú emailovú adresu

uvedenú v podmienkach používania.

 

Článok IX

ZMENY A KONTAKT 

1. Kedykoľvek môže dôjsť k zmene týchto základných zásad používania cookies zo strany

našej spoločnosti, a to zaslaním e-mailu s pozmenenými ustanoveniami alebo ich zverejnením

na našich webových stránkach.

2. Akékoľvek zmeny nadobudnú účinnosť 7 dní po dátume odoslania e-mailu podľa

predchádzajúceho bodu alebo po dátume zverejnenia upravených ustanovení na webových

stránkach, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

3. Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete ďalšie informácie o súboroch cookies alebo

spracovaní osobných údajov, kontaktujte nás za pomoci kontaktných údajov uvedených

v našich podmienkach používania.

Chcete cenovú kalkuláciu? Kontaktujte nás

Sme výhradný importér exkluzívnych talianskych produktov

Cenová kalkulácia